Category Archives: เรื่องควรรู้

ทำอย่างไรเมื่อ Google ประกาศเตือนเว็บคุณติดไวรัส – เว็บติดมัลแวร์

ทำอย่างไร ถ้า เว็บติดมัลแวร์ เว็บติดไวรัส iframe Google ประกาศเตือนเว็บคุณ

“ไซต์นี้อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ” 

Google ต้องการให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยเมื่อค้นหาเว็บ จึงทำการตรวจสอบ ไวรัส iframe และ ระบุ ไซต์นี้เป็นอันตรายโดยเพิ่มข้อความเตือน ไซต์นี้อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมกับผลการค้นหา

คำเตือนเกี่ยวกับ iframe virus - ไวรัส iframe

โฆษณา