Monthly Archives: กรกฎาคม 2012

ขำ ขำ

โฆษณา

แบบสอบถาม

ครูที่อบรม social network กรุณากรอกแบบสอบถามให้ด้วยครับ

Read the rest of this entry

ความหมายของเครือข่ายสังคม (Socail network)

ความหมายของเครือข่ายสังคม (Socail network) มีผู้อธิบายไว้หลายท่านดังนี้

Read the rest of this entry

แนะนำตัว

ชื่อ นายธีระยุทธ  เกตุมี

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี